the research area

Possibilities of implementation of city logistics services, supporting goods supply of urban areas, in Hungary (JKL-P8-T1)

involved researchers

Leading researcher: Dr. Krisztián Bóna Ph.D., assistant professor, certified logistics expert

Researchers: András Bakos M.Sc., Ph.D. student, Szilvia Foltin B.Sc.

the goal of the research

Magyarország napjainkra eljutott abba az állapotba, hogy a nagyvárosok városellátási feladatainak szervezésével kapcsolatos problémák kezelhetetlen méreteket öltöttek. A logisztikai problémák főként a fővárosban koncentrálódnak. Tüneti kezeléssel már igyekezett javítani a városvezetés a helyzeten, de az igazi, logisztikai technológiai szempontból is megfelelő megoldás még nem született meg. A city logisztika szorosabb értelemben véve a városokban jelentkező, jellemzően a kereskedelem, de sok esetben akár az ipar és a szolgáltatói szféra által generált diszperz áruellátási feladatok műszaki-gazdasági, valamint szervezési szempontból hatékony és környezetbarát összehangolását jelenti, kiemelten az ezzel kapcsolatos áruszállítási, rakodási és raktározási feladatok megvalósítását egy közösen üzemeltetett logisztikai infrastruktúra igénybevételével. Világszerte több fejlett nagyvárosban léteznek már ezen az elven alapuló city logisztikai rendszermegoldások. Társadalom- és gazdaságpolitikai, városszervezési jelentőségénél fogva, valamint a felhasználók és rendszerszolgáltatók által működtetett logisztikai rendszerek üzemeltetésére gyakorolt intenzív hatásai miatt, a városellátási logisztikai rendszerek gyakorlati megvalósítása komoly előkészítő munkát igényel, melynek szerves része az adekvát rendszerkoncepció rendszerváltozatok közül történő kiválasztása, részletes tervezése, illetve az azt modellező pilot rendszermegoldás megvalósításának előkészítése. A kutatás célja ennek a komplex tevékenységnek a megalapozása a magyarországi lehetőségek, s a külföldön már működő, vagy megvalósítás alatt álló mintarendszerek feltérképezésével, továbbá a lehetséges rendszeralternatívák és szolgáltatás-rendszer vázolásával.

expected results

  1. An international overview, assessment, revelation of adaptation possibilities to Hungary of city logistics system solutions.
  2. Making of the concept and specifications of a logistics development - suited to the needs of Budapest, Hungary - from a technological and system planning viewpoint.
  3. Grounding a pilot system solution.