A kutatási téma

Nagyvárosok áruellátását támogató city logisztikai szolgáltatások kialakításának magyarországi lehetőségei (JKL-P8-T1)

résztvevő kutatók

Vezető kutató: Dr. Bóna Krisztián (PhD) egyetemi adjunktus, tanúsított logisztikai szakértő

További kutatók: Bakos András, PhD hallgató, Foltin Szilvia, hallgató

szakmai célkitűzések

Magyarország napjainkra eljutott abba az állapotba, hogy a nagyvárosok városellátási feladatainak szervezésével kapcsolatos problémák kezelhetetlen méreteket öltöttek. A logisztikai problémák főként a fővárosban koncentrálódnak. Tüneti kezeléssel már igyekezett javítani a városvezetés a helyzeten, de az igazi, logisztikai technológiai szempontból is megfelelő megoldás még nem született meg. A city logisztika szorosabb értelemben véve a városokban jelentkező, jellemzően a kereskedelem, de sok esetben akár az ipar és a szolgáltatói szféra által generált diszperz áruellátási feladatok műszaki-gazdasági, valamint szervezési szempontból hatékony és környezetbarát összehangolását jelenti, kiemelten az ezzel kapcsolatos áruszállítási, rakodási és raktározási feladatok megvalósítását egy közösen üzemeltetett logisztikai infrastruktúra igénybevételével. Világszerte több fejlett nagyvárosban léteznek már ezen az elven alapuló city logisztikai rendszermegoldások. Társadalom- és gazdaságpolitikai, városszervezési jelentőségénél fogva, valamint a felhasználók és rendszerszolgáltatók által működtetett logisztikai rendszerek üzemeltetésére gyakorolt intenzív hatásai miatt, a városellátási logisztikai rendszerek gyakorlati megvalósítása komoly előkészítő munkát igényel, melynek szerves része az adekvát rendszerkoncepció rendszerváltozatok közül történő kiválasztása, részletes tervezése, illetve az azt modellező pilot rendszermegoldás megvalósításának előkészítése. A kutatás célja ennek a komplex tevékenységnek a megalapozása a magyarországi lehetőségek, s a külföldön már működő, vagy megvalósítás alatt álló mintarendszerek feltérképezésével, továbbá a lehetséges rendszeralternatívák és szolgáltatás-rendszer vázolásával.

várható szakmai eredmények

A city logisztikai rendszermegoldások nemzetközi példákon alapuló áttekintése, értékelése, magyarországi adaptálási lehetőségek feltárása, a magyarországi viszonyokhoz illesztett, logisztikai technológiai és rendszerszervezési szempontból megfelelő megoldás változatok koncepció szintű specifikálása, pilot rendszermegoldás megalapozása.